Welkom

Taxatie- en Vastgoedbureau Nelissen heeft meer dan 25 jaar ervaring als vastgoed specialist en profileert zich graag als een full-service vastgoed adviesbureau met vastgoed waardering als specialisatie.
Via het navigatiemenu krijgt u alle informatie over ons bedrijf en onze dienstverlening.

Taxatie- en Vastgoedbureau Nelissen is 100% onafhankelijk. Bij een taxatie is dat bijzonder belangrijk. Als onafhankelijk bedrijf vinden wij het essentieel om zelf niet te bemiddelen bij de verkoop van onroerende zaken.
Onze doelstelling is, kwaliteit en snelle afhandeling voor een vast laag tarief.Deskundig

Vanaf 1 januari 2016 is er veel veranderd in taxatieland. Vanaf die datum is er namelijk nog maar één taxatieregister in Nederland, Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (afgekort NRVT). Vanwege het publieke belang van vastgoedwaarderingen, zagen zowel marktpartijen als de toezichthouders de noodzaak om op basis van zelfregulering te komen tot meer eenduidigheid en uniformiteit en een verdere professionalisering binnen de taxatiebranche. In goede afstemming met onder meer de AFM en DNB is het NRVT tot stand gekomen.

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is opgericht om een uniform, objectief, transparant en controleerbaar zelfregulerend toetsingskader te scheppen voor uitsluitend vastgoedtaxateurs. Het doel van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is het bevorderen van de verdere professionalisering van het beroep van vastgoedtaxateur en van de transparantie van het proces van vastgoedwaarderingen.

Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel, handhaaft eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen voor de vier Kamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ).

De Register-Taxateur werkt volgens erkende gedrags- en beroepsregels van het NRVT en de internationale richtlijnen EVS/IVS. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van het NRVT.

Taxatie- en Vastgoedbureau Nelissen is ingeschreven in de kamers


Registratienummer: RT326467694

NWWI LogoVastgoedcert logoVastgoedpro bannerNRVT Register-Taxateur